มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถspada
Site Title
ยินดีต้อนรับ สู่้ สมาคมศิษย์เก่าจักรพงภูวนารถ......ได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารภ


 

13 มิ.ย. วันจักรพงษ

13.มิ.ย 2557 จัดกิจกรรม รำลึกถึงเจ้าเจ้าจักรพงษฯ วางพวงมาลา และรวมกิจกรรมสานสัมพันธ์ ระหว่าง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า